z
a

r
a
z
s
t
a
v
l
j
a
v
c
e
 

E-novice

Bodite obveščenih o naših dogodkih.

Poslanstvo Ljubljanske vinske poti

Ljubljanska vinska pot je v zadnjih petih letih, odkar jo organiziramo v prenovljenem konceptu, požela mnogo pohval. K sodelovanju smo pritegnili množico slovenskih vinogradnikov in vinarjev, proizvajalcev različnih delikates ter kulturnike iz vse Slovenije. Zadnje leto so se nam pridružili tudi nekateri gostinci izven ljubljanskega mestnega jedra, več turistično informativnih centrov, ponudniki turističnih storitev, ki so povezane z vinom in kulinariko, interes za nastop na prireditvi pa prihaja tudi s strani izvajalcev kulturno umetniškega programa. Ljubljanska vinska pot je tako postala prireditev, ki obsega celostno ponudbo slovenskih vin in kulinarike ter kulturnega utripa organizirano okoli koncepta vinorodnih dežel, kot tudi dodatno turistično ponudbo, ki v naše kraje pritegne obiskovalce.Poslanstvo Ljubljanske vinske poti: (1) organizacija kakovostne in medijsko odmevne turistične prireditve v Ljubljani, ki bo dodatno obogatila turistično ponudbo Ljubljane, Mesta vina v turistično najzanimivejših mesecih; (2) priprava prireditva, ki bodo zanimiva za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane; (3) pozitivno vplivati na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in kakovostno doživetje tujih obiskovalcev; (4) povečanje prepoznavnosti Slovenije kot vinorodne dežele in zanimive turistične destinacije ter Ljubljane kot njene prestolnice in Mesta vina; (5) promocija slovenskih vin, kulinaričnih dobrot, kulture in tradicije med lokalnim prebivalstvom in širšo publiko, kot tudi med tujimi turisti v Ljubljani; (6) vzpostavitev novih poslovnih priložnosti za vinarje in druge pridelovalce, ponudnike gostinskih in turističnih storitev ter drugih, s turizmom povezanih dejavnosti; (7) oživitev ljubljanskega mestnega jedra.